תמר נהיר ינאי
באסוש, לא הצלחנו למצוא את מה שאת מחפשת