Yada Yada Yada : The Little Guide to Seinfeld
Yada Yada Yada : The Little Guide to Seinfeld

Yada Yada Yada : The Little Guide to Seinfeld

₪55

של מותג Si Joli
SKU:

עשרים ושתים שנים עברו מפרק הסיום מעורר המחלוקת של הסדרה, סיינפלד נותר מאסטר בתחומו בזכות דיאלוג חד, דמויות בלתי נשכחות ומסירות לניתוח סיזיפי של הפרטים הקטנים ביותר של החברה.

מאז ויליאם שייקספיר לא הייתה השפעה כזאת על השפה האנגלית

 בספר ישנן  מגוון עצות הטובות , ציטוטים, עובדות ויאדה, יאדה, יאדה. זה המדריך השלם לעולם כפי שסופר על ידי ג'רי סיינפלד ולארי דייוויד.